Kullanmakta olduğunuz gaz ölçüm cihazları için özel akredite kalibrasyon gazları

Akredite Span / Test Gaz Tüpleri

Kalibrasyon, doğruluğundan emin olunan (uluslararası izlenebilir) referans ölçüm gazı ile doğruluğundan emin olunamayan bir Gaz dedektörünün mukayese edilerek ölçüm sonuçlarını raporlama işlemidir.

Bütün ölçüm cihazlarının doğruluğundan emin olmak için mutlaka kalibrasyonlarının yapılması gerekmektedir. ISO 9000 veya benzer standartların gereği olarak izleme ve ölçme cihazları zorunlu olarak kalibrasyona tabi tutulmaktadır.

Özel olarak Gaz dedektörlerinin kalibrasyonu ile ilgili hükümler TS EN 60079-29-2 standardında bildirilmiş olup, en az yılda bir kere tekrarlanması istenmektedir.

Prosense Gaz dedektörlerinin kalibrasyonu için uluslararası izlenebilir referans gazlarını kullanmakta olup müşteri ihtiyacına özel olarak stoklarında sürekli bu gazları sürekli bulundurmaktadır.

Stoklarımızda bulunan span / test gazlar ile ilgili detaylara modeller sekmesinden ulaşabilirsiniz.