Gaz Dağıtım İstasyonları

Depolama tesisleri ve dağıtım merkezleri için yanıcı ve zehirli gaz dedektörleri.

Hayatta pek çok riski kabul ediyoruz. Aynı şey enerji üretimi, nakliyesi ve tüketimi için de geçerlidir. Riskleri var ve bunları minimuma indirmek için yönetmelikler mevcut. Ucuz ve uygun enerjiye olan ihtiyaç nedeniyle bu risklerle yaşamaya devam ediyoruz. Ama riskleri minimuma indirmek için önlem almak hem insani hem yasal bir zorunluluk.

Doğalgaz taşımacılığı, emniyetli ve güvenilir olması gereken karmaşık bir taşıma sistemine ihtiyaç duyar. Doğalgaz, borular, valfler, sıkıştırma istasyonları, basınç düzenleme istasyonları, ölçüm istasyonları, basınçlı kaplar, titreşim sönümleyicileri ve emniyet valfleri gibi unsurları içeren karmaşık bir boru hattı sisteminden geçer.

Boyut ve iç basınca göre değişen üç ana doğal gaz boru hattı türü vardır: toplama sistemleri, iletim sistemleri ve dağıtım sistemleri. Toplama boru hatları üretim kuyularından ham doğalgaz toplar; iletim boru hattı, doğalgazı ön işleme tesislerine veya depolama tesislerine taşır. Dağıtım sistemi, taşıma sisteminin son bölümüdür ve doğalgazın son kullanıcılara dağıtılmasını sağlar.

Doğalgaz boru hattı arızası, insanlara veya çevreye önemli bir tehdit oluşturabilecek sonuçlara yol açabilir. Doğalgaz şirketlerinin olumsuz riskleri değerlendirmesi gerekiyor. Sızıntılardan kaynaklanan olası tehlikeli sonuçlar değerlendirilmelidir ve şirketler önlemlere karar vermelidir. Gaz algılama, sistemlerin güvenliği için birinci önceliktir.

Bir diğer konuda sistemlerin eskimesidir. Çoğu doğalgaz iletim sistemi borularında çelik kullanılırken, son 30 yılda gaz dağıtım sistemlerinde plastik boru baskındır. Sorun, eski boru hatlarında yatıyor. Çelik, 1950'lerde dökme demirin yerini aldı, ancak bu, hâlâ hizmette olan çok sayıda eski dökme demir boru hattı olduğu anlamına geliyor. Eski hatların değiştirilmesi gerekir, ancak kanunen zorunlu değildir. Bu boru hatlarını değiştirmenin maliyeti, tüketicilere yansıyan maliyetlerle birlikte mil başına 1 milyon doları aşabilir. Bu borular eskidikçe çürümeye ve çatlamaya başlayacaklar. Boru hattına ek baskı uygulayan yerdeki kaymalara karşı da savunmasızdırlar. Tüm bunlar bir gaz kaçağı riskini arttırır.

Ayrıca müşterilere gaz teslim etmek için belirli bir basınca kadar sıkıştırılması gerekir. Aşırı basıncı önlemek için önlemler vardır, ancak bu önlemler yetersiz olabilir. Eskiyen boru hattındaki bir basınç dalgalanması, kolayca bir sızıntıya veya yıkıcı bir kazaya neden olabilir.

Prosense bu aşamaların hepsi için size çözüm sunar. Doğalgaz algılama için ekonomik ve güvenilir çözümler için bize danışabilirsiniz.