HVAC - Freon

CO2, O2, NH3 ve Freon dedektörleri

Soğutma, ürünün, işlemin ve alanın sıcaklığını düşürmek için bir ısı pompası ve çalışma sıvısı kullanan bir işlemdir. Ozon, üzerindeki zararlı etkileri nedeniyle yasaklanana kadar çeşitli sıvılarda kullanılırdı. Bu sıvılar ayrıca CFC (Choloro Fluoro Carbons) olarak bilinir. CFC'ler yasaklandıktan sonra, HCFC'ler, HFC'ler ve PFC'ler uygulamalarda kullanılmaya başlandı, ancak son yıllarda yeni düzenlemeler oluşturuldu. Bu düzenlemelerin temel nedenleri, gazların küresel ısınma üzerindeki etkilerini sınırlamak ve soğutma sistemlerindeki gaz kaçaklarının hızlı bir şekilde tespit edilmesini sağlamaktı. Ayrıca soğutma tesislerinde sağlık sorunlarına neden olabilecek Amonyak, CO2 gibi başka gazlar da bulunmaktadır. Bu nedenle, gaz algılama sistemleri, insanların ve çevrenin korunması için soğutma uygulamalarında gerekli ekipmanlardır.

Çoğu insan ev ve endüstriyel soğutma ekipmanları ve klimalar için kullanılan bir soğutucu akışkan olarak Freon'u bilir. Ancak çok az kişi freonun insan vücudu üzerindeki etkisini, onu koklayarak nasıl tanıyacağını ve freonun zehirleyebileceğini bilir. Metan ve etan bileşiklerinin çeşitlerinden biri olan doymuş hidrokarbon grubuna freon adı verilir ve bunlar bir klor veya brom karışımı içerebilir. Freon, inert bir gaz formunda olabilir veya sıvı hâlde olabilir. Sıvı freon suda çözünmez. 

Bugün freon, soğutma ekipmanı ve klimaların soğutma sistemleri için gerekli bir maddedir. Ek olarak, freon, özellikleri nedeniyle diğer alanlarda da yaygın olarak kullanılmaktadır: Tıp, parfümeri, tütün ürünlerinin imalatı ve yangın söndürme maddelerinin üretimi, kimya endüstrisi, tarım vb. Bilim adamları, ozon tabakasının freonlar aracılığıyla yok edilmesi konusunu dikkatlice araştırıyorlar, ancak şimdilik herkes bunların atmosfer için güvenli olduğunu kabul ediyor. Çoğu durumda, freonlar, insanlar için herhangi bir tehlike oluşturmayan kesinlikle zararsız maddelerdir. Ancak mümkünse bu maddelerle temastan kaçınmak ve sağlığınızı riske atmamak daha iyidir. Toksik özellikler açısından, freonlar diğer inert gazlara benzer. Bu bileşiklerin uzun süreli (5 dakikadan fazla) solunması ile vücut üzerinde olumsuz bir etki oluşur. Bu tür gazların kullanıldığı yerlerde gaz algılama sistemi zorunludur. Prosense size bu gazlar için ekonomik çözümler sunabilir.