İlaç Sanayi

İlaç sektörü, modern ekonomilerde dinamik anlamda en çok gelişen sektörlerden biridir. Araştırma alanındaki hızlı gelişmeler, teknoloji ve bilimdeki ilerlemeler, bu sektörün başarısını destekleyerek insan ömrünü ve yaşam kalitesini sürekli iyileştirmektedir. Öte yandan FDA, WHO ve Avrupa Birliği tarafından oluşturulan üretim, kullanım ve ambalajlama yönerge ve ilkeleri gibi sektörün işleyişini düzenleyen kurallar, özellikle steril ürün üretimi alanında her yıl daha da zorlu hâle geliyor. 

İlaç sektörü çalışanlarının birçoğu, kimyasal maddeler, biyolojik ögeler ve ilaçlarla temas ettikleri için sık sık iş tehlikeleriyle karşılaşırlar. Personelin; işlemleri gözlemleme ve kalite kontrolü gibi birçok etkinlik sırasında, özel koşullara sahip, temiz oda adı verilen kapalı alanlarda çalışması gerekir. Temiz oda şu şekilde tanımlanabilir: “Havada asılı partikül yoğunluğunun kontrol altında olduğu, oda içindeki partiküllerin girişini, oluşumunu ve tutulmasını en aza indirmek üzere inşa edilen ve kullanılan, sıcaklık, nem ve basınç gibi diğer ilgili parametrelerin gerekli şekilde kontrol edildiği bir odadır.”
Temiz odaların insanın çalışmasına uygunluğunu düzenli gaz kontrolü ile sağlanması gerekmektedir. Özellikle gaz borularının bağlantı noktası kontrol altında tutulmalıdır. Bu sektörde çalışanların ve üretim yerlerinin gaz algılama sistemleri için Prosense size birçok çözüm sunar.