Kalibrasyon Test Tüpü
Kalibrasyon Test Tüpü

Kalibrasyon, doğruluğundan emin olunan (uluslararası izlenebilir) referans ölçüm gazı ile doğruluğundan emin olunamayan bir Gaz dedektörünün mukayese edilerek ölçüm sonuçlarını raporlama işlemidir.

Bütün ölçüm cihazlarının doğruluğundan emin olmak için mutlaka kalibrasyonlarının yapılması gerekmektedir. ISO 9000 veya benzer standartların gereği olarak izleme ve ölçme cihazları zorunlu olarak kalibrasyona tabi tutulmaktadır.

Özel olarak Gaz dedektörlerinin kalibrasyonu ile ilgili hükümler TS EN 60079-29-2 standardında bildirilmiş olup, en az yılda bir kere tekrarlanması istenmektedir.

Kalibrasyon sıklığı kullanılan ekipmanın tipine, kullanılan ortamın fiziksel koşullarına, algılanması istenen gaza ve ortamdaki kirleticiler gibi çeşitli parametrelere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Özel durumlarda kalibrasyon sıklığının yılda 3-4 sefer tekrarlanması gerekebilir.

Prosense Teknoloji tarafından üretilen bütün Gaz dedektörlerinin laboratuvar ortamında kalibrasyonları yapılmakta ve raporlanmaktadır. Kalibrasyon raporları her cihazın kutusuna eklendiği gibi talep edilmesi halinde soft olarak da iletilebilmektedir.

Prosense Gaz dedektörlerinin kalibrasyonu için uluslararası izlenebilir referans gazlarını kullanmakta olup müşteri ihtiyacına özel olarak stoklarında sürekli bu gazları sürekli bulundurmaktadır.

En sık kullanılan referans kalibrasyon gaz tüpleri modellerimiz;

  • Metan %50 LEL
  • Propan %30 LEL
  • Amonyak NH3
  • Hidrojen Sülfür H2S
  • Karbon Monoksit CO
  • Karbon Dioksit CO2
  • Nitrik Oksit NO
  • Nitrojen Dioksit NO2
  • Oksijen O2
  • Özel Karışım Gazlar