Maden ve Tüneller

Yaşam her zaman daha değerlidir.

Sert kayaların defalarca patlayıcılarla patlatılması sonucu bir maden ocağı oluşur. Maden patlatma veya sondaj gibi faaliyetlerden sonra yer altı arazileri, zehirli patlayıcı gazların varlığı nedeniyle özellikle tehlikeli hâle gelir. Maden sahaları genişledikçe, çalışan güvenliği için özel ekipmanlar gerekir.

Madencilik endüstrisinin çalışmak için tehlikeli bir yer olduğuna şüphe yok. Madencilik en tehlikeli işlerden biridir. Yönergelerin uygun şekilde uygulanması herkes için daha güvenli bir yer oluşturacaktır. Madenler ve tünel açma sistemlerinde çalışanların güvenliğini sağlamak için etkili ekipmanlara sahip olmak hayat kurtarabilir. Özellikle madenler, diğer birçok işyerinden daha büyük ölçekli çevresel zarar ve can kaybı potansiyeline sahiptir.

Zehirli gazlar madendeki tehlikelerden sadece biridir. Genellikle yer altı madenlerinde açığa çıkar ve insan duyuları tarafından kolayca tespit edilemez. Madencilerin zehirli gazlardan ölümünün artması, madencilik endüstrisi üzerinde baskı oluşturmaktadır. Yeraltı madencilerinin sağlığını iyileştirmek için yenilikçi yaklaşımlar gereklidir. Havada asılı bulunan zehirli gazların yoğunluğunun anlaşılması, madencilerin korkunç hastalıklara yakalanmasını önlemeye yardımcı olacaktır ve açık bir şekilde madenlerdeki güvenlik prosedürlerini iyileştirmek için sağlam bir temel olacaktır.  İşverenler her türlü can güvenliğini sağlamaktan sorumludur. Ayrıca maden güvenliğini sağlamak için atmosfer izleme ve verimli havalandırma çok önemlidir. Gaz detektörleri, personeli oksijen seviyelerindeki düşüşe veya olası bir gaz sızıntısına karşı korumaya yardımcı olur.

Yangın riski maden ve tünellerdeki bir diğer tehlikedir. Yeraltı tünellerinde tehlikeli ekipman ve potansiyel olarak zehirli gazlar, madencilik endüstrisini yangınlara duyarlı hâle getirir. Metan gibi gazların varlığı, aynı zamanda feci patlama riskini de beraberinde getirir. Tünellerde yangından korunma ve güvenlik esastır.  Bir yeraltı madenindeki yangın, özellikle optimize edilmemiş havalandırma sistemlerine ve sınırlı tahliye yollarına sahip kapalı alanlarda çalışırken ölümcül olabilir. Personelin çevresindeki atmosferdeki değişiklikleri anında algılaması hayati önem taşır. Prosense gaz detektörleri ile işçilerin güvenliği sağlayabilir, güvenli ortamlar oluşturabilirsiniz.