Petrol ve Gaz

Petrol ve gaz endüstrisi için SIL2 sertifikalı birinci sınıf ürünler...

Petrol ve gaz endüstrisi son derece tehlikeli koşullara sahiptir. Petrol ve gaz proseslerinde çok sayıda zehirli ve yanıcı gaz oluşur. Kazaların çoğu, gaz sızıntısı ve patlamasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle endüstri, işyerinin, insanların ve çevrenin korunması için üst düzey güvenlik sistemlerine ihtiyaç duyar. 
Bu emniyet zincirinin en önemli parçası gaz algılama sistemleridir. Gaz algılama sistemleri, insanları ve çevreyi bu tehlikelerden korumanın anahtarıdır.
Tehlikelerin en yaygın kaynakları,
• Hidrojen sülfit
• Metan
• Amonyak
• Propan
• Hidrojen
• Karbon dioksit
• Sülfür Dioksit
• Oksijen eksikliği / Zenginleştirme
• VOC


1- Petrokimya: Petrokimya tesislerinde zehirli, yanıcı ve boğucu gazların tehlikesi vardır. Özellikle üretim sırasında oldukça yanıcı gazlar büyük tehlike yaratır. 
Petrokimyada en yaygın tehlikeler: Etilen, Metanol, Klor, Benzen, Sülfür Dioksit, Hidrojen Sülfür, VOC, Brom, Nitrik Asit, Fosfin. 
2-LPG: LPG, Propan, Bütan ve Metan karışımıdır. Son derece yanıcı olan LPG, sürekli izlenme gerektirir.
En yaygın tehlike kaynakları: Bütan, Propan.
3-LNG: LNG, sıvılaştırılmış doğalgazdır. Bu gazlar, basınçsız depolama ve nakliye kolaylığı için sıvı forma sokulur. Sıvılaştırma süreci önemli kazaların kaynağıdır. Etan, etilen, propan, propilen ve bütan gibi soğutucular genellikle sıvılaştırma için gereklidir ve bunların mevcudiyeti kaza riskini artırabilir.
4-Açık Deniz Platformları ve Gaz Üretimi: Gaz tehlikelerine çoğunlukla hidrokarbon gazları ve buharlar neden olur. Öte yandan, açık deniz platformları fırtınalar, aşırı sıcaklıklar, titreşimler gibi çevresel zorluklara sahiptir. Bu yüzden açık denizdeki gaz algılama sistemleri birinci sınıf olmalıdır.
Tehlikelerin en yaygın kaynakları: Hidrokarbon, Hidrojen Sülfür, Oksijen.
Petrol ve gaz endüstrisinde güvenlik için gaz algılama sistemleri mutlaka kurulmalıdır. Farklı özelliklere sahip petrol ve gaz uygulamaları için PQ serisi ile üst düzey koruma sağlayabilirsiniz.