Denizcilik

Güvenilir ve uygun maliyetli H2S ve CH4 sistemleri.

Denizcilik

Denizcilik, riskleri olan bir sektördür.  Tanker kargolarında hidrokarbon gazlarının sızmasından dolayı birçok kaza yaşandı. Pompa odalarına ve diğer makinelerde sızıntılar, patlama riski oluştururken, boş alanlara sızıntılar mürettebat için tehlike arz eder. Gaz detektörleri bu gazların varlığını belirlemek için kullanılmak zorundadır.

Depolama tanklarındaki buhar ve gazların izlenmesi, gemi güvenliği için önemli bir süreçtir. Patlama noktası 60°C'nin altında olan kargoları taşıyan tankerlerin pompa odalarında, hidrokarbon gazlarının konsantrasyonunun sürekli izlenmesine yönelik bir sistemle donatılması gerekmektedir. Potansiyel olarak tehlikeli sızıntıların kolayca tespit edilebilmesi için numune alma noktaları veya detektör kafaları uygun konumlara yerleştirilmelidir.

Hidrokarbon gazı konsantrasyonu önceden belirlenmiş bir seviyeye ulaştığında pompa odası, motor kontrol odası, kargo kontrol odası ve navigasyon köprüsünde sesli ve görsel bir otomatik alarm sinyali olarak etkinleştirilmelidir.

Gaz algılama sistemleri denizcilik uygulamalarının zorlu ortam koşullarına uygun olmalıdır. Dahası, güvenilir algılama için gaz detektörleri yüksek teknolojili sensörler kullanmalıdır. Bu doğrultu da Prosense gaz algılama sistemleri, PQ Serisi gemilerde kullanım için uygundur