Su Arıtma Tesisleri

H2S, CH4, NH3, SO2, O2 ve CO gazları için güvenilir algılama.

Su Arıtma tesisleri, atık suyu çevreye salınmadan önce arıtarak kirliliği ve hastalıkları önler. Suyu arıtmak için takip edilen belirli işlemlerde zehirli ve yanıcı gazlar çıkar. Bu gazlar belirli bir oranda potansiyel olarak tehlikelidirler. Dolayısıyla, güvenilir bir gaz algılama sistemi personelleri, tesisleri ve çevreyi korumak için gereklidir.
Su arıtma tesislerinde en yaygın gaz tehlikeleri şunlardır:
Metan: Tipik olarak çamur ayrışması sırasında üretilir. CH4'ün izlenmesi, susuzlaştırma sistemlerine giren ham kanalizasyon ve çamurda, anaerobik çürütücülerde, birleşik üretim ve ıslak / kuru kuyularda sağlanmalıdır.
Hidrojen Sülfür: H2S hem doğal olarak bulunur hem de atık su arıtımında üretilir. Kanalizasyonlarda, çamur susuzlaştırma sistemlerinde, anaerobik çürütücülerde ve ıslak-kuru kuyularda H2S'yi kontrol etmek çok önemlidir.
Amonyak, Ozon, Klor: Atık su arıtma ve su arıtma tesislerinin temizleme aşamasında açığa çıkan zehirli gazlardır. Depolama tanklarının ve proses alanlarının yakınına gaz detektörlerini yerleştirmelisiniz.
Karbondioksit: Boğulmaya neden olan CO2 oksijenin yerini alır ve solunum kapasitesini etkiler. Atık su arıtmada, öncelikle çamur ayrıştırması ve biyogaz üretimi sırasında üretilir. CO2'yi ham kanalizasyon ve susuzlaştırma sistemlerine giren çamurda, anaerobik çürütücülerde, birleşik üretim tesislerinde ve ıslak-kuru kuyularda izlemelisiniz.
Prosense gaz detektörleri, tüm bu gazları sürekli olarak izlemek ve insanları, tesisleri ve çevreyi korumak için tasarlanmıştır. Özellikle PQD gaz detektörleri bu uygulamalar için işletme ve bakımda verimlilik sağlar.